KJE SMO

 

Letališka cesta 3

1000 Ljubljana

Slovenija

KONTAKT

 

sola@simbioza.eu

Tel:+386 40 336 311

 

DELOVNI ČAS

 

VSAK DELOVNIK 

9H - 17H

OSTANIMO V STIKU: 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Twitter Social Icon

©2018 @ Simbioza Genesis, so.p., narejeno z Wix.com

kaj so simbioza šole?

Gre za projekt trajnostnega e-opismenjevanja starejših v lokalnih skupnostih prek medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja. Šole, ki imajo kapacitete, infrastrukturo in interes za neformalno učenje in širjenje družbenih vrednot, predstavljajo idealen most med trajnostnim nadaljevanjem vseslovenske akcije "Simbioza e-pismena Slovenija" in integracijo lokalne skupnosti. Ker se je model medgeneracijskega sodelovanja izkazal kot izjemno učinkovit pri nagovarjanju staranja družbe, smo ga preizkusili tudi na področju športa prek Simbioza Giba vseslovenskih akcij, kjer je bil odziv že od začetkov akcij neverjeten. 

Cilj projekta je vzpostaviti aktivno mrežo proaktivnih osnovnih in srednjih šol po Sloveniji in tujini, ki si pridobijo naziv Simbioza Šola. Za pridobitev naziva šole brezplačno ponudijo računalniške učilnice za izvajanje računalniških delavnic za starejše in/ali izvajajo aktivnosti medgeneracijskega gibanja. S svojimi učenci – prostovoljci v roku tekočega šolskega leta izvedejo računalniške delavnice po naših učnih načrtih in/ali učne ure gibanja med generacijami, ter na ta način starejšim v lokalnem okolju brezplačno predstavijo osnove dela z računalnikom in zdravo življenje prek gibanja. 

Sodelovanje v projektu je za šole brezplačno in temelji na prostovoljskem udejstvovanju in neformalnem učenju. V šolskem letu 2018/2019 je sodelovalo več kot 100 osnovnih in srednjih šol iz vse Slovenije, kjer je v medgeneracijskem duhu skupaj sodelovalo preko 20.000 marljivih prostovoljcev in zadovoljnih starejših udeležencev. Novost je, da se letos poleg šol lahko vključijo tudi knjižnice in izobraževalni centri. V tem projektu prepoznamo tudi doprinos k temu, da Slovenija (p)ostane digitalna referenčna država, zato vzgajamo mlade v mentaliteti, da mora digitalna družba biti tudi vključujoča družba za vse generacije.

Vrednote:

medgeneracijsko sodelovanje, aktivno staranje, vseživljenjsko učenje, solidarnost, aktivna participacija mladih, socialna vključenost, mladinsko prostovoljstvo, družbena odgovornost in proaktivnost ciljnih skupin.

Poslanstvo:

Simbioza je slovensko stičišče za vključujočo digitalno družbo prihodnosti, kjer smo starejšim vstopnica v svet moderne tehnologije, mladim pa odskočna deska za pametno orientacijo v digitalno prihodnost. Prek medgeneracijskega sodelovanja razvijamo model družbenih rešitev, ki so modularne in aplikativne na vse države in družbe, kjer se soočajo z izzivi hitrega staranja prebivalstva in socialne izključenosti ranljivih skupin.

Vizija:

Naš cilj je, da do leta 2025 vključimo 65% vseh slovenskih šol ter obenem širimo projekt kot primer dobre prakse tudi v tujino. Simbioza želi postati vodilno socialno podjetje na področju digitalne družbe prek medgeneracijskega sodelovanja, vseživljenjskega učenja in mladinskega prostovoljstva v širšem mednarodnem prostoru. Ker je izziv staranja prisoten v vseh razvitih državah po svetu, je naš model družbene rešitve medgeneracijskega sodelovanja aplikativen na vsako okolje (s kulturnimi in družbenimi prilagoditvami glede na državo). 

Kako postanem 
Simbioza Šola?
seznam
simbioza šol
koledar vseh
delavnic
Rezultati
sezone 2018/2019